ISG Politikamız

ISG Politikamız

Çolak Petrol Mühendislik, uyguladığı iş stratejisinde insan merkezli ve sürdürülebilirlik ilkesi benimser. Bu doğrultuda tüm hizmetlerimizin ülke ekonomisine katkı sağlaması ve yenilikçi nitelikte olması temel prensibimizdir.

Çolak Petrol Mühendislik, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamaları titizlikle uygular ve yönetir… Bunu iş kalitesinin temelini oluşturduğunun sorumluluğunda ve bilincinde olarak işlerini gerçekleştirir.

İş sağlığı ve güvenliği politikamızdaki amaçlarımızı gerçekleştirmek için;

Etkin risk değerlendirmesi yaparak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda emniyetsiz tüm durum ve davranışların tehlikelerini belirleyerek olası iş kazası ve risklerinin önüne geçmek için etkin bir risk değerlendirmesi yapacağımızı,

Sağlık ve güvenlik ihlali olarak her durumu, sürekli değişimi sağlamak amacıyla nedenlerini araştırarak raporlayacağımızı, denetim ve teftişlerle performans değerlendirmelerini kontrol altına alacağımızı,

İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzün sürekliliğini sağlamak için gereken tüm aksiyonları alarak azami gayret içerisinde olacağımızı,

Bünyemizdeki tüm ekip arkadaşlarımızın, alt yüklenici ve tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talimatlara uygun hareket etmesi için gerekli yönlendirmeleri yapacağımızı taahhüt ederiz.

En iyisini yapıyoruz!  Çünkü lideriz!