Doğalgaz

LNG Nedir?

Doğal gaz, atmosfer basıncında -162°C’a kadar soğutulduğunda yoğuşarak sıvı faza geçmekte ve “Sıvı Doğalgaz” (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adlandırılmaktadır.

LNG, kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan, sıvı fazda bir yakıttır. Sıvı fazında taşınmakta ve depolanmaktadır. Tüketime, gaz fazında sunulmaktadır.

LNG ile yüksek miktardaki doğalgaz, düşük basınçlar altında hacmi yaklaşık 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu özellik, doğalgazın boru hatlarıyla taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesini uygun hale getirmektedir.

Doğal gazın sıvılaştırılması aşamasında bünyesindeki ağır hidrokarbonlardan arındırılması, LNG’nin boru doğal gazına kıyasla daha temiz ve daha yüksek enerji değerine sahip olmasını sağlamaktadır.

ESR_5306

LNG Sistemleri

LNG, enerji ihtiyacını farklı yakıtlarla sağlayan ve yüksek yakıt tüketimine sahip tüm işletmelerde ilgili talimat, standart ve yönetmeliklerde geçen şartların sağlanması durumunda kolaylıkla kullanılabilmektedir. Ağırlıklı olarak her ölçekteki sanayi tesisleri, ticari işletmeler, turistik tesisler gibi yerlerde;

 •         Sıcak su ve kızgın su eldesi
 •         Buhar eldesi
 •         Sıcak hava eldesi
 •         Kızgın yağ eldesi
 •         Pişirme ve kurutma fırınları
 •         Metal işleme (döküm, ergitme, ısıl işlem vs.)
 •         Seramik ve cam sanayi
 •         Elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır.

LNG Avantajları

 • LNG’de yüksek miktarda doğalgaz enerjisi sıvı halde depolanabilmekte ve
  taşınabilmektedir.
 • Doğal gazın boru hattıyla henüz ulaştırılamadığı yerlerde, doğalgaz kullanımına imkân
  sağlamaktadır.
 • Siyah ürünlere (fuel oil ve motorin) kıyasla ekonomik birer enerji kaynağıdır.
 • Her sektörden tüketicilerin; proses, buhar eldesi, ısınma, pişirme gibi farklı kullanım
  amaçları için uygundur.
 • Yakıcı cihazlarda büyük çapta otomatik kontrol imkânı ve yüksek cihaz verimliliği
  sağlanmaktadır.

_GG_1219 kopya